KOŠARKARSKI KLUB
TRIGLAV KRANJ

 

Naše poslanstvo je igranje in popularizacija košarke v Kranju in okolici. S svojim delovanjem želimo igro pod koši približati kar najširšemu krogu šolajoče mladine in jih pod strokovnim vodstvom naših trenerjev naučiti osnov te igre. Z organiziranjem rednih treningov in tekmovanj v uradnih ligah Košarkske zveze Slovenije najbolj nadarjenim omogočamo, da v največji možni meri razvijejo svoj košarkarski talent. Vsem, ki vstopijo v naš klub želimo vcepiti vseživljenjsko privrženost temu športu ter zavest o pomenu rednega ukvarjanja s športom za razvoj zdrave in odgovorne osebnosti.

Naša vizija je še naprej ostati vodilni dejavnik razvoja košarke in vzgoje vrhunskih igralcev v regiji in vrniti igranje košarke v gorenjski prestolnici v najvišje državne lige.